Առաջադրանքներ քոլեջի, նախադպրոցական կրթության ուսանողների համար

Գործնական աշխատանք, քննարկում՝

1.Ծանոթանալ, գրել նկատառումներ «Ֆիզիկական կրթություն և անվտանգ կենսագործունեություն» բնագավառի կազմակերպման կարգ

2.Հանրակրթության հետևողական նպատակի իրականացման արդյունքում, ակնկալվում է, որ շրջանավարտը «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի ուսուցման արդյունքում պետք է իմանա՝

օգտվել՝ Ֆիզիկական կուլտուրա, ուսումնական առարկայի ծրագրից (1-12-րդ դասարաններ)

3.Նկարագրել թիմային աշխատանքի առանձնահատկությունները, անհատի դերը թիմում:

4.Կազմել որևէ ընտանեկան և ակումբային նախագիծ ֆիզկուլտուրայից / սկիզբ, ավարտ/

Ակումբային գործունեության կարգ

5.Կազմել ֆիզկուլտուրայի մեկ նախագիծ, այն իրականացնել սովորողների հետ, ընթացքը և արդյունքները վերլուծել։

6.Կազմել մեկ մարզական ճամփորդության նախագիծ, այն իրականացնել սովորողների հետ, ընթացքը և արդյունքները վերլուծել։

7. Ներկայացնել ինչ հնարավարություն է տալիս միջառարկայական կապերի իմացությունը ֆիզիկական կուլտուրա առարկայի դասավանդման ժամանակ, ինչպես  օգտագործել այդ կապեր, ինչպես օգտագործել կապը այս առարկաների հետ՝

  • Կենսաբանություն
  • Հայոց լեզու
  • Մաթեմատիկա
  • Ֆիզիկա
  • Պատմություն
  • ՆԶՊ
  • Տարրական դասարաններում՝ կերպարվեստ, երաժշտություն

8.Ավանդական մոդելից զատ, ինչպես օգտագործել տե­ղե­կատ­վա­կան տեխ­նոլոգիաները, ֆիզիկական կուլ­տու­­րայի դասա­վանդ­ման գործընթացում ( տեսական նյութեր, ուսու­­ցանվող ֆի­զի­կա­կան վար­ժության տեխնիկան, հայտնի մարզիկ­նե­րի մարզական կեն­սագրությունը, պատ­մա­կան փաստերը)

9. Կազմել ֆիզկուլտուրայի դասի պլան գրաֆիկ կրտսեր և ավագ դպրոցի համար

10. Նկարագրել գնահատման 10 միավորանոց սանդղակի կիրառումը ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին

Advertisement
Categories: Քոլեջ, Աշխատողի ստեղծած ուսումնական նյութեր | Թողնել մեկնաբանություն

Գրառումների նավարկումը

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: