Author Archives: marzakanblog

Ամառային ճամբար, օր առաջին

Ամառային դպրոցի առաջին օրը սկսվեց առավոտյան ժամը 9:00-ին, մարզիչներով կարգի բերեցինք մարզական գրասենյակը, չորացած տերևներից ազատեցինք գրասենյակի դիմացի ճիմերը: Ժամը 12:30-ին սկսեցինք մանկավարժական դպրոցի սեմինարը, քննարկեցինք օրակարգի հարցերը, մարզիչները լրացրեցին մանկավարժական լաբորատորիայի հայտը,  քննարկեցինք ուսումնական բլոգին ներկայացվող պահանջները,  կազմեցինք անհրաժեշտ գույքի ցուցակը: Սեմինարի քննարկումը արդյունավետ էր մարզիչների համար:

 

Реклама
Categories: Մարզական նյութեր | Оставьте комментарий

Ամառային բաց ճամբար, մարզական սեմինար

Օգոստոսի 21,23

Ժամը 12:30-14:00

Վայր՝

Մասնակիցներ՝ կրթահամալիրի մարզիչներ

Օրակարգում՝ Նախապատրաստվում ենք ուսումնական տարվան

  • Մարզիչների բլոգների թարմացում, ուշադրություն դարձնել ծրագրերին, դրանց լրամշակումներին  և  տարեկան մարզական պլան գրաֆիկներին
  • Կաբինետների և գույքի թարմացում, հայտագրել պակասող գույքը
  • Անհատական մեկ շաբաթյա ուսումնական պլանների կազմում և հրապարակում
  • Արտագնա Արատեսի և Սևանի «Ժայռ»  ճամբարների կազմակեպում
  • Նոր ուսումնական տարվա մարզական խմբեր,  դրանց քանակը ըստ մարզաձևերի, դասաբաշխման դժվարությունները

 

Categories: Մարզական նյութեր | Оставьте комментарий

Մարզական ընտրությամբ և լրացուցիչ կրթության ծրագիր 2018-19թ.

Մարզական ընտրությամբ  և լրացուցիչ գործունեության կառուցվածքը
Մարզական ընտրությամբ գործունեությունը և  լրացուցիչ կրթությունը  ապահովվում է սովորողի՝ մարմնակրթության և  սպորտի մասին տեսական և գործնական գիտելիքներ:Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի մարզական կառույցների պայմանները թույլ են տալիս գործունեություն ծավալել սովորողների  ֆիզիկական կուլտուրայի կարևորագույն ընդունակությունների զարգացման և կատարելագործման համար:
Նպատակը և խնդիրները
Մարզական ընրության խումբը և լրացուցիչ գործունեությունը ներառում է իր մեջ ֆիզիկական զարգացմանը ուղված համալիր ազդեցություն օրգան համակարգի վրա:
Բնականոն կանոնակարգված և ծրագրավորված ֆիզիկական բեռնվածությունը ապահովում է երեխաների մոտ ֆիզիկական կարողությունների զարգացում,մարզախաղերի գործնական պարապունքներին հմտությունների ձևավորում, ֆիզիկական պատրաստության կողմերի ճանաչում և առողջության ամրապնդում:
Մարզախաղերի միջոցով     ( ֆուտբոլ,հանդբոլ)

Читать далее

Categories: Լրացուցիչ կրթություն ծրագրեր և խմբեր, Ծրագրեր | Оставьте комментарий

Մարմնակրթության ծրագիր 1-5-րդ դասարանների համար 2018-2019թ.

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում ֆիզիկական դաստիարակության հիմնական նպատակը ֆիզիկապես առողջ, համակողմանի զարգացած, առողջ ապրելակերպի կանոններին տիրապետող մարդ ձևավորելն է: Մարմնակրթություն առարկան լուծում է հետևյալ խնդիրները՝

Читать далее

Categories: Ծրագրեր | Оставьте комментарий

Հանդբոլ /Ձեռքի գնդակ/ ծրագիր 5-12-րդ դասարան 2018-2019 ուս.տարի

Հինգերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները
1. Գիտելիքներ հաղորդել հանդբոլի պատմության ծագման և զարգացման մասին:
2. Տեղեկացնել մարզումների ընթացքում վարքի և հիգիենայի պահանջների վերաբերյալ:
3. Ուսուցանել հանդբոլիստի կեցվածքով տեղաշարժերի,գնդակի տիրապետման և
նետումների տեխնիկան:
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է
շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ

Читать далее

Categories: Ծրագրեր | Оставьте комментарий

«Վահան Ասատրյան» պուրակի աշխատանքները

Այս շոգ ամառվա ընթացքում մարզիչներով շարունակում ենք պուրակի ամենօրյա ջրման և բարեկարգման աշխատանքները: Ավագ դպրոցի սովորողները, ընկեր Ջուլիի հետ ներկում են Արևմտյան դպրոցից մայր դպրոց ընկած ճանապարհի կողքով անցնող երկաթյա ճաղերը: Պուրակում լցված  հողը և կարմիր ավազը  կամաց- կամաց փռվում է և այգին ստանում է ավելի գեղեցիկ տեսք:

 

Categories: Մարզական նյութեր | Оставьте комментарий

Մանկավարժական ճամբար

Նախագիծ՝ Մրցաշարեր սեղանի թենիսից, վոլեյբոլից, հրաձգությունից, նետաձգությունից

Վայրը՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի մարզադահլիճներ և մարզադաշտեր

Ժամկետը՝ Հունիսի 20, ժամը՝ 14:30

Մասնակիցներ՝ «Բարեկամություն» ճամբարի մասնակիցներ և կրթահամալիրի դասավանդողներ

Նպատակը՝ Հետաքրքիր դարձնել ճամբարային առօրյան

Խնդիրները՝ Բարձրացնել մանկավարժների մարզական ոգին

Պատասխանատու՝ Մարզական կենտրոն

 

 

 

Categories: Մարզական նյութեր | Оставьте комментарий

Կրթահամալիրի մասնախմբերի գործունեությունը 2017-2018 ուստարում 2018-2019 տարվա մասնախմբերի մասին առաջարկություններ

2017-2018 ուստարում կրթահամալիրի մասնախմբերը աշխատել են խառը խմբերով, այսինքն մասնախմբի մեջ ընդգրկված էին տարբեր մասնագիտություն ունեցող դասավանդողներ:

Եղել են սեմինարներ տարբեր բովանդակությամբ, տարբեր նախագծերով: Եղել են սեմինարներ որոնց քննարկումը արդյունավետ է եղել դասավանդողների համար, մանավանդ նոր ընդունված մասնագետների համար,  որոնք անընդհատ քննարկման կարիք են ունեցել, որոնց հետ հանդիպել եմ և սեմինարներին և առցանց, բայց երկար տարիների փորձ ունեցող դասավանդողների համար դրանք ոչ մի արդյունք չեն տվել:

Տարվա ընթացքում հետևել եմ իմ մասնախմբի դասավանդողների բլոգներին, ավելի արդյունավետ են աշխատել տարրական դասարաների դասավանդողները ակտիվ օգտագործել են իրենց բլոգները, ներառել են ամսեկան և շաբաթական նախագծերը, անելիքները:

Մասնախմբի հետ հանդիպումները ավելի արդյունավետ կլինեին, եթե ներկա լինեին նույն մասնագիտությամբ դասավանդողներ, օրինակ՝ ես կարող եմ ասել մարզական կենտրոնի համար, որ դրա կարիքը կար:

2018-2019 տարվա մասնախմբերի մասին առաջարկություններ

Առաջարկում եմ՝

Հաջորդ տարվա մասնախմբերում ընդգրկված լինեն նույն մասնագիտություն ունեցող դասավանդողներ, որպեսզի տարվա աշխատանքը երևա:

Մասնախմբի սեմինար վարողները  ընտրվեն ըստ նախագծերի, այսինքն մասնախմբի սեմինարը վարի այն մասնագետը, ով ավելի փորձառու է և սեմինարը ավելի արդյունավետ կլինի:

Կրթահամալիրի դասավանդողները կարողանան ընտրություն կատարեն և մասնախմբում ընդգրկվեն իրենց նախաձեռնությամբ:

 

Categories: Մարզական նյութեր | Оставьте комментарий

Ընկերական հանդիպումից եկանք հաղթանակով

Ճամբարի շրջանակներում պայմանավորվել էին Շենգավիթի մարզադպրոցի հանդբոլի մարզիչի հետ ընկերական խաղ անցկացնելու համար: Հունիսի 6-ին միջին դպրոցի երկարացված օրվա հանդբոլիստներով գնացինք հանդիպման: Մենք հանդբոլով մարզվել ենք «Վահան Ասատրյան» մարզադահլիճում, որը նախատեսված է բասկետբոլի և վոլեյբոլի համար, հանդբոլի իրական մարզադաշտը պետք է լինի 20×40մմ.: Շենգավիթի մարզադպրոցի դահլիճը համապատասխանում էր հանդբոլի մարզադահլիճի չափերին, և դրված էին իսկական դարպասներ: Ես մտածում էի, որ մեր մարզիկների համար դժվար կլինի այդքան մեծ դահլիճում հանդբոլ խաղալ, բայց այստեղ էլ երևաց բաց դպրոց ունենալու առավելությունը,  հանդբոլիստները իրենց պահեցին շատ ազատ և անկաշկանդ, ծանոթացան իրենց հակառակ թիմի մարզիկների հետ, վերցրեցին գնդակները և սկսեցին իրենց մարզումը: Ընկերական հանդիպումը ավարտվեց մեր մարզիկների հաղթանակով, իսկ շարունակությունը կլինի հունիսի 12-ին նախատեսված 2006-2007թթ.. ծնված պատանիների մրցաշարում, որտեղ մասնակցելու են կրթահամալիրի հանդբոլիստները:

 

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Categories: Մարզական նյութեր | Оставьте комментарий

Սպորտլանդիա նվիրված երեխաների օրվան

Այսօր երեխաների պաշտպանության օրն է: Օրը ավելի հետաքրքիր դարձնելու համար հարավային դպրոցի տարատարիք սովորողներ մասնակցեցին մարզական սպորտլանդիայի: Վարժությունները պարունակում էին մրցակցային և հետաքրքիր էլեմենտներ: Սովորողները կատարեցին գնդակի վարումներ, ցատկեր, նետումներ օղակի մեջ, պարան ձգեցին, իսկ վերջում լիցքաթափման համար խաղացին «Դրոշակը փախցրու» շարժախաղը:

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Categories: Մարզական նյութեր | Оставьте комментарий

Блог на WordPress.com.