Քոլեջ

Քոլեջ

Առաջադրանքներ՝

Ավագ դպրոցի հիմնական նպատակը սովորողին մասնագիտական կրթություն տալն է։ Նախապատրաստելու ինքնուրույն կյանքին, կարողությունների և հմտությունների ապահովելն է։ Այստեղ մեծ դեր ունի ֆիզիկական կուլտուրա առարկան։ Այս առարկայի հիմնական նպատակն է առողջ, ներդաշնակ զարգացած, բավարար ֆիզիկական պատրաստվածությամբ, առողջ ապրելակերպին տիրապետող, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվող քաղաքացի ձևավորելն է ։
Շրջանավարտը պետք է լինի՝
հայրենասեր, իմանա իր երկրի տարբեր բնագավառներում արվեստի և մարզական նվաճումների մասին, ունենա գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ կյանքում կիրառելու համար, իմանա իր իրավունքները, պարտականությունները, առողջ ապրելակերպի կանոնները, լինի ազնիվ,օրինապահ։

Առաջադրանք՝

1/ Ինչ պետք է իմանա շրջանավարտը ֆիզիկական կուլտուրա առարկայից։

2/ Ավագ դպրոց ավարտողը պետք է կարողանա ՝ արագությամբ վազել…

3/ Տիրապետի որևէ մարզախաղի…

4/ Դրսևորի ինքնավստահություն….

Արժեքային համակարգ

Կունենա պատրաստվածություն և պատասխանատվություն սեփական առողջության պահպանմանը։
Ունենա ֆիզկուլտուրայով զբաղվելու մշտական պահանջ։

Ֆիզիկական դաստիարակությունը նպաստելու սովորողների շարժողական ընդունակությունների մշակմանը։
Արագաշարժություն, ճարպկություն…

Ֆիզիկական կուլտուրայի դասի ծրագիրը պետք է համապատասխանի սովորողների տարիքային առանձնահատկություններին։

Ֆիզիկական կուլտուրան տարրական դպրոցում։

Նկարագրել իմ առաջին ֆիզկուլտուրայի դասը։

Քոլեջի ուսանողների կատարած առաջադրանքները՝

Անուշիկ Ղազարյան 1

Անուշիկ Ղազարյան 2

Անգելինա Ղազարյան

Categories: Քոլեջ, Աշխատողի ստեղծած ուսումնական նյութեր | Թողնել մեկնաբանություն

Առաջադրանք քոլեջ,նախադպրոցական կրթություն

Անվանումը՝ Հիմնական շարժումներ, տեսակները

Առաջադրանք 4

Ուսանողը նշում է հիմնական շարժումները և թվարկում դրանց տեսակները՝

 • Քայլք, քայլքի տեսակները,  կատարման քանակը
 • Վազք, վազի տեսակները, կատարման քանակը
 • Ցատկ …….
 • Նետումներ……
 • Մագլցում — սողանցում ….
 • Հավասարակշռություն….
Categories: Քոլեջ, Աշխատողի ստեղծած ուսումնական նյութեր | Թողնել մեկնաբանություն

Առաջադրանք քոլեջ, նախադպրոցական կրթություն

Առաջադրանք 3

Անվանումը՝ Անվտանգություն և առաջին օգնություն

Նպատակը՝ Ուսանողի մոտ ձևավորել մանկապարտեզներում և դպրոցներում անվտանգության պահպանման, սաների պաշտպանության միջոցառումների իրականացման և առաջին օգնության կազմակեպման կարողություններ

Արդյունքում՝ Մոդուլը յուրացրած ուսանողը պետք է իմանա, անվտանգության տեխնիկայի նորմերը, սանիտարիայի և հիգիենայի պահանջները, մարզասարքերից օգտվելու անվտանգ  կանոններըցուցաբերի առաջին օգնություն

Categories: Քոլեջ, Աշխատողի ստեղծած ուսումնական նյութեր | Թողնել մեկնաբանություն

Առաջադրանքի կատարում

Քոլեջ՝ նախադպրոցական դաստիարակություն

Նարինե Մակարյան 2.1 կուրս /վիդեո/

Նարինե Մակարյան 2.1 կուրս

Սիլվա Ալոյան 2.1 կուրս //

Մերի Հաջյան և Գրետա

Լուիզա Մելոյան  /?/

 

Categories: Քոլեջ, Աշխատողի ստեղծած ուսումնական նյութեր | Թողնել մեկնաբանություն

Առաջադրանք քոլեջ, նախադպրոցական կրթություն

Առաջադրանք 2

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների ֆիզ. դաստիարակության մեթոդիկան՝ մոդուլ

Նպատակը՝  նախադպրոցական տարիքի երեխաների ֆիզիկական զարգացման առանձնահատկությունները, երեխաների ֆիզիկական գործունեության ձևերը, միջոցներն ու մեթոդները և  կիրառությունը մասնագիտական գործունեության ընթացքում`նախադպրոցական տարիքի երեխաների խնամքի, օրգանիզմի ամրապնդման և առողջության պահպանման նպատակով:

Արդյունում՝ Ուսանողը պետք է իմանա ֆիզ. դաս. հիմնական հասկացությունները, խնդիրները և միջոցները, բնութագրի և ցուցադրի մարմնամարզական վարժությունների տեսակները (շարումներ, շարափոխումներ, ընդհանուր ֆիզի­կա­կան զարգացմանը նպաստող վարժություններ, հիմնական շարժումներ, պարային շարժումներ, խաղեր, սպորտային վարժություններ), բնութագրի և ցուցադրի դպրոցականի օրգանիզմի կոփման և կեցվածքի ձևավորման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները մանկապարտեզում:

Առաջադրանքներ 1

 1. Գրել Ֆիզկուլտուրայի  կառուցվածքը և դրա տևողությունը:
 2. Նախապատրաստական մասի համար նախատեսված վարժությունները:
 3. Հիմնական մասի համար նախատեսված վարժությունները:
 4. Եզրափկիչ մասի համար նախատեսված վարժությունները:

 

Categories: Քոլեջ, Աշխատողի ստեղծած ուսումնական նյութեր | Թողնել մեկնաբանություն

Քոլեջ, մարզական գործունեություն 2020-2021 թ.

Դասընթացը ներառում է՝ Նախադպրոցական տարիքի երեխայի ֆիզիկական դաստիարակության  մեթոդիկան

Միայն ֆիզիկապես առողջ երեխայի հոգեկանն է ենթակա լիարժեք ֆիզիկական զարգացման, որի լավագույն միջոցը ֆիզիկական դաստիրակությունն է, որի անհարժեշտությունը ի հայտ է գալիս դեռ նախադպրոցական տարիքից:

Նպատակը՝  Ձեռք բերել համապատասխան գիտելիքներ, նախադպրոցական տարիքի երեխաների ֆիզ. զարգացումը իրականացնելու և առողջությունը ամրապնդելու համար

Խնդիրները՝ 

 1. Ստանալ նախադպրոցականի ֆիզիկական կուլտուրայի զարգացման մասին գիտելիքներ
 2. Նպաստել նախադպրոցականի շարժողական ունակությունների և հմտությունների ձևավորմանը և զարգացմանը
 3. Ապահովել և յուրացնել նախադպրոցականի ֆիզիկական որակների զարգացումը

Երեխայի ֆիզիկական դաստիարակության տեսությունը և մեթոդիկան բաղկացած  է երեք հիմնական մասերից՝

 • Երեխայի ֆիզ. դաստիարակության հիմնական հարցերը / ֆիզիկական կուլտուրա, ֆիզ. դաստիարակություն, ֆիզ. պատրաստություն և զարգացում,շարժուն գործունեություն, շարժողական ակտոիվություն, սպորտ, ֆիզ. վարժություններ/
 • Դաստիարակության և զարգացման մեթոդիկան/ ֆիզ. վարժություններ, հիգիենայի կանոններ, օրվա ռեժիմ և բնության գործոնը/
 • Ֆիզ. դաստիարակության կազմակերպումը մանկապարտեզում/ ֆիզ. կուլտուրայի պարապմունք, առավոտյան նախավարժանք, ֆիզկուլտ դադարներ, հիգիենայի ժամ, զբոսանք, ճամփորդություն, շարժուն խաղեր/

Շարունակել կարդալ

Categories: Քոլեջ, Աշխատողի վարած-վարելիք դասընթացների ծրագրեր | Թողնել մեկնաբանություն

Քոլեջի մարզական պարապմունքները

Շարունակվում են քոլեջի հեռավար բաժնի սովորողների մարզական պարապմունքները: Անցած շաբաթ մարզումը անցկացրեցինք մարզադահլիճում, այս շաբաթ շարունակեցինք  բացօդյա՝ հեծանվային պարապմունք «Սեբաստիա» մարզադաշտում:

Քոլեջի ուսանողների արձագանքը պարապմունքի մասին

Էլլադա Ներսիսյան

Լաուրա Այվազյան

Նոնա Զաքարյան

 

 

Categories: Քոլեջ, Աշխատողի ստեղծած ուսումնական նյութեր | Թողնել մեկնաբանություն

Մարզվում են քոլեջի սովորողները

Ապրիլ 6-ին մայր դպրոցի մարզասրահում էին քոլեջի հեռավար բաժնի ուսանողներ: Մենք առաջին անգամ էինք մարզական պարապմունք անցկացնում մայր դպրոցում: Պարապմունքը կազմված էր  3 մասից՝ նախապատրաստական, հիմնական և եզրափակիչ: Նախապատրաստական մասը սկսվեց ճանաչողական մեթոդից,  ուսանողների համար օգտակար էին  տեսական գիտելիքները, այնուհետև անցանք մարզման հիմնական մասին: Մարզիկ ուսանողները գոհ էին իրեն դասից և ցանկություն հայտնեցին էլի հանդիպել:

 

Categories: Քոլեջ | Թողնել մեկնաբանություն

Առաջադրանքներ

Քոլեջի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ֆիզ. դաստաիարկության մեթոդիկան

Մասնակիցներ՝ քոլեջի 1-րդ միջնակարգ և 2-րդ միջնակարգ  կուրսի ուսանողներ

 

Առաջադրանք՝

 1. Իմ  ֆիզկուլտուրայի առաջին պարապմունքը նախակրթարանում
 2. Երեխայի տարիքային առանձնահատկությունները հաշվի առնելով, կազմել ֆիզ. վարժությունների համալիր
 3. Ֆիզ. դաստիարակության կապը այլ առարկաների հետ
 4. Կազմակերպել առավոտյան նախավարժանքը, օգտագործելով հիգիենիկ պրոցեդուրաները
 5. Նկարագրել մի քանի շարժախաղ, որոնք կարող ենք կիրառել նախադպրոցական հաստատություններում

1-րդ միջնակարգ

 • Հովակիմյան Գրետա Գագիկի
 • Հաջյան Մերի Աշոտի
 • Պետրոսյան Ինգա Հենրիկի
 • Ղազարյան Ալյոնա Արթուրի
 • Ղևոնդյան Անահիտ Էդուարդի
 • Գաբրիելյան Էմմա Թաթուլի
 • Ավետիսյան Սուսաննա Դավթի
 • Ասլանյան Էլեն Անուշավան
 • Կաթունյան Ամալյա Աշոտի
 • Աթալյան Արփինե Անատոլյայի
 • Հարությունյան Հասմիկ Ռեբեկայի
 • Թահհան Լուսինե Ազատի
 • Այդինյան Նոնա Լևոնի

2-րդ միջնակարգ

 • Թորոսյան Գայանե Արտաշեսի
 • Զաքեյան Նինա Սուրիկի
 • Պողոսյան Նելլի Արմիկի
 • Պետրոսյան Հռիփսիմեն Գևորգի
 • Թորոսյան Անուշ Լյովայի
 • Զախարյան Լիլիա
Categories: Քոլեջ, Աշխատողի ստեղծած ուսումնական նյութեր | Թողնել մեկնաբանություն

Քոլեջի ուսանողները մարզադահլիճում

Տարին սկսել ենք բասկետբոլ և սեղանի թենիս սովորելով:

Фото1730    Фото1731 Фото1732    Фото1735 Фото1736    Фото1737 Фото1726    Фото1727 Фото1728    Фото1729

Categories: Քոլեջ, Աշխատողի ստեղծած ուսումնական նյութեր | Թողնել մեկնաբանություն

Blog at WordPress.com.