Ատեստավորման համար վերապատրաստում

Վերապատրաստում- ատեստավորում

Հաշվետվություն

Անուն Ազգանուն, մասնակցությունը, աշխատանքը, կրեդիտը

Տիգրան Արմիկյան, հեռավար, բլոգը, 3,3

Տիգրան Արմիկյանը պարտաճանաչ կատարել է տրված առաջադրանքները, կարդացել է   տրված հոդվածները, վերլուծել, գրել իր կարծիքը, համեմատություն է անցկացրել  կրթահամալիրի և իր դպրոցի ծրագրերի միջև:  Տիրապետում է համակարգչին,  կարողանոմ է աշխատել:    

Անուն Ազգանուն, մասնակցությունը, աշխատանքը, կրեդիտը                                                                                      

Մուշեղ Մուրադյան, առկա, բլոգը, 3,7

Մուշեղ Մուրադյանը պարտաճանաչ կատարել է բոլոր առաջադրանքները, կարդացել է հոդվածները, մասնակցել է մասնագիտական առարկայական քննարկումներին առկա միջավայրում: Ընկեր Մուշեղին դուր է եկել   կրթահամալիրի ծրագրերի և նախագծերի փաթեթը, որին նա ծանոթացել է վերապատրաստման ժամանակ,  բլոգում ներկայացրել է առանձնահատկությունները, տարբերությունները:  

Վերապատրաստող՝ Նաիրա Հարությունյան

Categories: Աշխատողի ստեղծած ուսումնական նյութեր, Ատեստավորման համար վերապատրաստում | Թողնել մեկնաբանություն

Վերապատրաստում -ատեստավորում

Մասնագիտական զարգացում

Վերապատրաստման մոդուլներ /դասընթացների/

Վերապատրաստվողներ՝ Ֆիզկուլտուրա

Տիգրան Արմիկյան 

Մուշեղ Մուրադյան

Ժամաքանակը՝ 81, տևողությունը՝ 13.09 -11.10

ա. ընդհանուր բաղկացուցիչ` 36 ժամ

բ. առարկայական բաղկացուցիչ՝ 45 ժամ

Գնահատում՝/ 0,5կրեդիտ/

Կարդալ հոդվածը բլոգում հրապարակել

Գանահատման համապարփակ և համապիտանի համակարգ— Աշոտ Տիգրանյան

Ներկայացնել բլոգում հրապարակել գնահատման սեփական փորձը, հաջողությունը

Առարկայական նախագիծ՝ 1,5 կրեդիտ

Հոկտեմբերի 12-ին, ժամը 17:00-19:00 առկա

Կարդալ հոդվածը, բլոգում հրապարակել, քննարկել

Նախագծային ուսուցում՝ կյանքի դպրոց— Հասմիկ Ղազարյան

Մասնակցել <<ֆիզկուլտուրա>> առարկայի պարապմունքին 1-3 դասարաններում, բլոգում հրապարակել դիտարկումներ:

Մասնակցել <<ֆիզկուլտուրա>> առարկայի պարապմունքին 4-5-րդ դասարաններում, բլոգում հրապարակել դիտարկումներ:

Մասնակցել ակումբային պարապմունքներին ավագ դպրոցում, բլոգում հրապարակել

դիտարկումներ:

Մանակցել քայլարշավի, ընթացքի մասին պատմել բլոգում:

Առարկայական ֆլեշմոբ՝ / մարզատոներ/ 0.5 կրեդիտ

Հոկտեմբերի 8-ին, ժամը 17:00-19:00 առկա

Կարդալ հոդվածները, քննարկել

Հեռավար ուսուցման գործիքներից. առարկայական ֆլեշմոբ-Լուսինե Փաշայան

Մեր տանը հյուր կա՝ արդեն երկու ամիս-ընտանեկան դպրոց

Մասնակցել մարզատոնի, կազմել մարզատոնի ծրագիր, հրապարակել բլոգում, ծրագիրը փորձարկել սովորողների հետ, հրապարակել:

Կազմված ծրագրին համապատասխան ուսումնական նյութերի/մարզական խաղերի ստեղծում/

Տեսական 1, գործնական 4 պարապմունք/0,5 կրեդիտ/

Հոկտեմբերի 6-ին, ժամը 17:00-19:00 առկա

1-ին տեսական պարապմունք, քննարկել:

Մարզական խաղերին տրվող պահանջներ, ում համար են, ինչ նպատակ ունեն, ինչ խնդիրներ են լուծում: Դիտել տեսանյոևթեր գրել դիտարկումներ

2-3-4-րդ գործնական պարապմունք

ա. մասնակցել մարզական պարապմունքների:

բ.մտածել մարզական խաղեր, հրապարակել բլոգում/ հեծանիվ, մարմնամարզություն, ինքնքգլորով խաղեր, ավազի վրա, բակերում/:

գ. կազմած խաղերը փորձարկել երեխաների հետ, արդյունքը հրապարակել բլոգում/ առավելությունները, թերությունները, զարգացումը/

Առարկայական հեղինակային ծրագիր /0, 5կրեդիտ/

Սեպտեմբերի 27-ին ժամը 17.00-19.00 առկա

4-րդ գործնական պարապմունք

Կազմել, բլոգում հրապարակել, <<Ֆիզկուլտուրա>> առարկայի ծրագրի կառուցվածքը

Ուղեցույց՝ ծրագիր, ֆիզիկական կուլտուրա, ավագ դպրոց

  1. «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի նպատակ՝ ……….

2. Ավագ դպրոցն ավարտող շրջանավարտը «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայից պետք է՝ 

ա. Գիտելիքներ   ունենա. ……….

բ. Կարողություններ և հմտություններ……..

գ. Արժեքային համակարգ……..

10-րդ դաս. / 102 ժամ/

Գիտելիքների Հիմունքներ /6ժամ/ ……….

Մարմնամարզական վարժություններ /24ժամ/ ………..

աթլետիկական վարժություններ/26 ժամ/………

Մարզախաղեր /26ժամ/……

11-րդ դաս. /102 ժամ/

12-րդ դաս. /102 ժամ/

Սեպտեմբերի 22-ին ժամը 17.00-19.00 առկա

1-ին տեսական պարապմունք

Հրապարակել բլոգում, կարդալ նյութը  

Հեղինակայինը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում —Ներկայացնում են հեղինակային մանկավարժության հիմնադիր, 

մենթոր Աշոտ Բլեյանը, մանկավարժության լաբորատորիայի ղեկավար

 Մարգարիտ Սարգսյանը 

2-րդ գործնական պարապմունք

Սեպտեմբերի 17-ին ժամը 17.00-19.00 առկա

Կարդալ, բլոգում հրապարակել, գրավոր վերլուծել տվյալ հոդվածները

Երբ ես եմ կազմում գրականության ծրագրի բովանդակությունը— Հասմիկ Ղազարյան

Իրական ուսուցումը ինքնակրթությունն է, դրա սովորույթը. ցկյանս կրթության մասին ենք խոսում— Աշոտ Բլեյան

3-րդ գործնական պարապմունք

Կյանքի խնդիրները՝ որպես կրթության բովանդակություն. «հայելու» սկզբունքը-Բորիս Բիմ Բադ

Արդյո՞ք ես 21-րդ դարի ուսուցիչ եմ- Յուրա Գանջալյան

Դասավանդվող առարկան և ուսումնական բնագավառը՝ ըստ հանրակրթական պետական չափորոշչի

Գործնական պարապմունք 4 ժամ /0,5 կրեդիտ/

1-ին գործնական պարապմունք

Սեպտեմբերի 13-ին, նամակագրական կապը էլեկտրոնային փոստի միջոցով

Կարդալ Հանրակրթության պետական չափորոշիչը, քննարկել

2-րդ գործնական պարապմունք

Կարդալ հեղինակային կրթական ծրագրի ուսումնական պլաններ բաժինը, նշումներ կատարել, համապատասխանություն, առանձնահատկություններ

3-րդ գործնական պարապմունք

Ծանոթանալ հեղինակային ծրագրի «Ֆիզիկական կրթություն և անվտանգ կենսագործունեություն» բնագավառի կազմակերպման կարգին, գրել դիտարկումներ

Categories: Ատեստավորման համար վերապատրաստում | Թողնել մեկնաբանություն

Վերապատրաստում-ատեստավորում

Վերապատրաստման կենտրոնի բլոգ
Վերապատրաստման դասընթացներ
Աշխատակարգ
Վերապատրաստման մոդուլ /ամբողջական/
Վերապատրաստման մոդուլներ /դասընթացների/
Վերապատրաստումների ժամանակացույց
Դասընթացների խմբեր․ժամանակացույց

Կարևոր փաստաթղթեր՝

Հ ա յ տ՝ ատեստավորման ենթակա ուսուցչին վերապատրաստող կազմակերպության
Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ատեստավորման ենթական ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրի թեմատիկ պլան
Ուղեցույց հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների և վերապատրաստող կազմակերպությունների համար
Հաշվառման-գնահատման մատյաններ
Ընդհանուր տեղեկություններ

Վերապատրաստվող՝ Ֆիզկուլտուրա

Տիգրան Արմիկյան Քաղաք Երևան, հ. 105 ավագ դպրոց, հեռ.010-73-63-91

Մաթևոս Շահնազարյան Գեղանիստի միջնակարգ դպրոց հեռ.

Մուշեղ Մուրադյան

Վերապատրաստող

Մասնագիտություն ֆիզկուլտուրա մոդուլը

Նաիրա Հարությունյան «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Աշխատանքային պլան՝

Սեպտեմբերի 13

15:00 — 15:30՝ մասնակիցները կհանդիպեն Մարիետ Սիմոնյանի, Մարգարիտ Սարգսյանի, Նառա Նիկողոսյանի հետ (ընդհանուր մանկավարժական բաղադրիչ)

15:30 — 16:00՝ մասնակիցները կհանդիպեն մասնագետների հետ (առարկայական բաղադրիչ)

Հանդիպման վայրը՝ Կենտրոնական ընթերցասրահ

Categories: Ատեստավորման համար վերապատրաստում | Թողնել մեկնաբանություն

Հանրակրթության բնագավառի օրենսդրություն

Նաիրա Հարությունյան

Իրավական

Ուսումնասիրել եմ կրթության, մասնավորապես հանրակրթության ոլորտի օրենսդրությունը՝ կրթության իրավունքի և հանրակրթության ոլորտի օրենսդրական կարգավորման տեսանկյունից.

Առանձնացրել եմ նոր նախագծով առաջարկվող փոփոխությունները և համեմատել եմ պետական քաղաքականության սկզբունքները Կրթության մասին, Հանրակրթության մասին և թէ որ սկզբունքներն են ընհանուր

1) Կրթության մարդասիրական բնույթը, համամարդկային արժեքների, մարդու կյանքի ու առողջության, անհատի ազատ և համակողմանի զարգացման առաջնայնությունը, քաղաքացիական գիտակցության, ազգային արժանապատվության, հայրենասիրության, օրինականության և բնապահպանական աշխարհայացքի դաստիարակությունը.

2) կրթության մատչելիությունը, շարունակականությունը, հաջորդականությունը և համապատասխանությունը սովորողների զարգացման մակարդակին, առանձնահատկություններին ու պատրաստականության աստիճանին Շարունակել կարդալ

Categories: Ատեստավորման համար վերապատրաստում | Թողնել մեկնաբանություն

2013-2014 ուս. տարվա ձեռքբերումները

2013-2014 ուս. տարին սկսվեց նոր նախագծերով: Նախ սկսեցինք մեր դահլիճները մաքրել, որպեսզի մաքուր սկսենք նոր ուսումնական տարին:      Սեպտեմբերը նշանավորվեց բարձունքի հաղթահարմամբ: Մարզաառողջարարական կենտրոնն իր բոլոր մարզիչներով մարզական ակումբի իրենց սաների հետ հաղթահարեցին Մեծըփ լեռը՝  բարձունքի հաղթահարումը նվիրելով Վահան Ասատրյանի հիշատակին: Որից հետո մեծ ուժերով պատրաստվեցինք  «Վահան Ասատրյան» հուշամրցաշարին, որին մասնակցում էին Երևան քաղաքի չորս թիմեր, մեկը՝ մեր կրթահամալիրի բասկետբոլի ակումբն էր, նրանք էլ մեծ պատվով գրավեցին առաջին տեղը: Վստահ եմ, որ հաջորդ տարի ավելի շատ թիմեր կմասնակցեն: Հոկտեմբերին միջին դպրոցի մի խումբ սովորողների հետ գնացինք Աղավնաձոր՝  խաղող հավաքելու, շատ հետաքրքիր ու հագեցած օր ունեցանք: Հետո իրականացավ բոլոր մարզիչների և սեբաստացիների երազանքը, սկսվեցին մարզադահլիճի վերանորոգման աշխատանքները: Դահլիճի վերանորոգման պատճառով դասերը սկսեցինք անցկացնել մարմնամարզական դահլիճում: Դեկտեմբերին սկսվեց ճամբարային եռուզեռը, որտեղ ակտիվ մասնակցություն ունեցան կրտսեր դպրոցի սովորողներն իրենց դիջի մարմնամարզություններով: Մարտին տեղի ունեցավ «Վահան Ասատրյան» մարզադահլիճի բացումը: Բացման հետ մեկտեղ սկսվեց մարզական ստուգատեսը: Պատրաստվում էին բոլորը՝ դասավանդողները և ավագ դպրոցների ակումբները: Շատ ակտիվ էին էկոլոգների, գիտակների, խոհարարների, մարզական, հայրենագետների, ընթերցողների ակումբների սովորողները: Հունիսին սկսվեց ամառային ճամբարը: Առաջին երեք օրերին մարմնամարզության դահլիճում անցկացվեց նախակրթարանի երեխաների մարզական ստուգատեսը: Ամսի 6 -ին մասնակցեցինք «Ջրի օր»  նախագծին: Դպրոց-պարտեզի նոր վերանորոգված լողավազանում հունիսի 17-ին տեղի ունեցավ ջրագնդակի մրցաշար՝ ընկերական խաղ, որտեղ խաղում էին մեր կրթահամալիրի մարզիկները և վրաստանի հյուրերը: Մաքրեցինք և ազատեցինք ավելորդ իրերից հրաձգարանի համար նախատեսված տարածքը, ընդունեցինք պաշտպանության նախարարին, ով խոստացավ օգնել մեզ ունենալ նոր և չափանիշներին համապատասխան հրաձգարան  և մարզադաշտեր:

Categories: Ատեստավորման համար վերապատրաստում | Թողնել մեկնաբանություն

Տեսադաս

Categories: Ատեստավորման համար վերապատրաստում | Թողնել մեկնաբանություն

2013-2014 ձեռք բերումները

Фото3886Фото3891Фото3888

2013-2014 թթ տարին սկսվեց շատ աշխույժ, նախ սկսեցինք դահլիճները մաքրել, նախապատրաստվել նոր ուսումնական տարուն : Սեպտեմբերը նշանավորվեց բարձունքի հաղթահարմամբ , մարզաառողջարարական կենտրոնի բոլոր մարզիչները մարզական ակումբի իրենց սաների հետ (ես կուզենայի այստեղ գրել ցավը և վերքը սրտում ) հաղթահարեցին Մեծեփ լեռը, բարձունքի հաղթահարումը նվիրելով Վահան Ասատրյանի հիշատակին: Դրան հաջորդեց «Վահան Ասատրյան » հուշամրցաշարը: Հետո իրականացավ բոլոր մարզիչների, սեբաստացիների երազանքը սկսվեցին դահլիճի վերանորոգման աշխատանքները, կրթահամալիրը ունեցավ իր հերթական հրաշալիքը, ստեղծվեց ֆիլմ աշխատանքների սկզբից մինչև վերջ և հենց այդպես էլ կոչվեց Հրաշալիք: Դահլիճի վերանորոգման պատճառով դասերը սկսեցինք անցկացնել մարմնամարզական դահլիճում, սկսվեցին յուրօրինակ մարմնամարզական ստուգատեսները մեկը մյուսի ետևից՝ թե բասկետբոլոստները, թե վոլեյբոլիստները, թե մարմնմարզիկները սկսեցին ցուցադրել իրենց մարմնամարզական ունակությունները, դե իհարկե չէին կարող ետ մնալ նախակրթարանի և 1-4 դասարանի սովորողները , օգտագործվում էին մարմնամարզական բոլոր գործիքները բատուտներից սկսած: Մարտին տեղի ունեցավ «Վահան Ասատրյան » մարզադահլիճի բացումը, պատրաստվում էին բոլորը, հատկապես դասավանդողները որոնք պետք է մասնակցեին մարզական սեմինարին, պետք է իրենց հագուստի պահարանում փոփոխություն անեին և մարզահագուստ ձեք բերեին եթե չունեին, կրթահամալի ավագ դպրոցների ակումբներն էլ մտածում էին թե իրենք ում հետ մրցեն, որ կարողանան լավ տեղեր գրավեն, շատ ակտիվ էին էկոլոգների, գիտակների, խոհարարների, մարզական, հայրենագետների, ընթերցողների ակումբների սովորողները: Բայց այս ամենի մեջ ես կուզենայի առանձնացնել մի ձեռք բերում, որը ես համարում եմ իմը : Ես երբեք չեմ եղել Արցախում, ուղակի չի հաջողվել: Տիարը առաջարկեց ինձ, մասնակցել դեպի Արցախ ճամփորդությանը: Ինչպես գիտեք մայիսի 9-ը Շուշիի ազատագրման օրն է: ԼՂՀ-ի 8-րդ դպրոցի տնօրենը հրավիրել էր մասնակցել «Հարսանիք լեռներում» Շուշիի ազատագրման օպերացիային, ներկա էին լինելու մարտերին մասնակցած ազատամարտիկներ ովքեր պետք է պատմեին այդ ազատագրման մասին և բոլորս ոտքով պետք է հաղթահարեինք մոտ 12կմ., որ հասկանինք և պատկերացնեինք այդ ամենը և ինչպես ասում են զգայինք մեր կաշվի վրա: Ես կրթահամալիր մի խումբ սովորողների և Արտյոմ Խաչատրյանի հետ, ապրեցի ազատագրման, Արցախ երկիրը տեսնելու, ծանոթանալու, ուսումնասիրելու, նոր արցախցի ընկերներ ունենալու բերկրանքը; Շնորհակալ եմ: Տարին ավարտվեց ջրառատ, ունեցանք ջրագնդակի հավաքական, ընկերական խաղ Դպրոց պարտեցի նոր վերանորոգված լողավազանում, մասնակցեցինք ամառային ստուգատեսերին, ազատեցինք ապագա հրաձգարանի տարածքը, տեսանք 162 –րդ դպրոցի հրաձգարը, ընդունեցինք պաշտպանության նախարարին, որը խոստացավ օգնել մեզ ունենալ նոր և չափանիշներին համապատասխան հրաձգարան: Աշխատանքները շարունակվում են…..

Categories: Աշխատողի ստեղծած ուսումնական նյութեր, Ատեստավորման համար վերապատրաստում | Թողնել մեկնաբանություն

Ատեստացիա. ՏՀՏ հմտություններ


ՆԱՐԻՆԵ ԵՂՅԱՆ

Categories: Ատեստավորման համար վերապատրաստում | Թողնել մեկնաբանություն

Blog at WordPress.com.