Վերապատրաստում -ատեստավորում

Մասնագիտական զարգացում

Վերապատրաստման մոդուլներ /դասընթացների/

Վերապատրաստվողներ՝ Ֆիզկուլտուրա

Տիգրան Արմիկյան 

Մուշեղ Մուրադյան

Ժամաքանակը՝ 81, տևողությունը՝ 13.09 -11.10

ա. ընդհանուր բաղկացուցիչ` 36 ժամ

բ. առարկայական բաղկացուցիչ՝ 45 ժամ

Գնահատում՝/ 0,5կրեդիտ/

Կարդալ հոդվածը բլոգում հրապարակել

Գանահատման համապարփակ և համապիտանի համակարգ— Աշոտ Տիգրանյան

Ներկայացնել բլոգում հրապարակել գնահատման սեփական փորձը, հաջողությունը

Առարկայական նախագիծ՝ 1,5 կրեդիտ

Հոկտեմբերի 12-ին, ժամը 17:00-19:00 առկա

Կարդալ հոդվածը, բլոգում հրապարակել, քննարկել

Նախագծային ուսուցում՝ կյանքի դպրոց— Հասմիկ Ղազարյան

Մասնակցել <<ֆիզկուլտուրա>> առարկայի պարապմունքին 1-3 դասարաններում, բլոգում հրապարակել դիտարկումներ:

Մասնակցել <<ֆիզկուլտուրա>> առարկայի պարապմունքին 4-5-րդ դասարաններում, բլոգում հրապարակել դիտարկումներ:

Մասնակցել ակումբային պարապմունքներին ավագ դպրոցում, բլոգում հրապարակել

դիտարկումներ:

Մանակցել քայլարշավի, ընթացքի մասին պատմել բլոգում:

Առարկայական ֆլեշմոբ՝ / մարզատոներ/ 0.5 կրեդիտ

Հոկտեմբերի 8-ին, ժամը 17:00-19:00 առկա

Կարդալ հոդվածները, քննարկել

Հեռավար ուսուցման գործիքներից. առարկայական ֆլեշմոբ-Լուսինե Փաշայան

Մեր տանը հյուր կա՝ արդեն երկու ամիս-ընտանեկան դպրոց

Մասնակցել մարզատոնի, կազմել մարզատոնի ծրագիր, հրապարակել բլոգում, ծրագիրը փորձարկել սովորողների հետ, հրապարակել:

Կազմված ծրագրին համապատասխան ուսումնական նյութերի/մարզական խաղերի ստեղծում/

Տեսական 1, գործնական 4 պարապմունք/0,5 կրեդիտ/

Հոկտեմբերի 6-ին, ժամը 17:00-19:00 առկա

1-ին տեսական պարապմունք, քննարկել:

Մարզական խաղերին տրվող պահանջներ, ում համար են, ինչ նպատակ ունեն, ինչ խնդիրներ են լուծում: Դիտել տեսանյոևթեր գրել դիտարկումներ

2-3-4-րդ գործնական պարապմունք

ա. մասնակցել մարզական պարապմունքների:

բ.մտածել մարզական խաղեր, հրապարակել բլոգում/ հեծանիվ, մարմնամարզություն, ինքնքգլորով խաղեր, ավազի վրա, բակերում/:

գ. կազմած խաղերը փորձարկել երեխաների հետ, արդյունքը հրապարակել բլոգում/ առավելությունները, թերությունները, զարգացումը/

Առարկայական հեղինակային ծրագիր /0, 5կրեդիտ/

Սեպտեմբերի 27-ին ժամը 17.00-19.00 առկա

4-րդ գործնական պարապմունք

Կազմել, բլոգում հրապարակել, <<Ֆիզկուլտուրա>> առարկայի ծրագրի կառուցվածքը

Ուղեցույց՝ ծրագիր, ֆիզիկական կուլտուրա, ավագ դպրոց

  1. «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի նպատակ՝ ……….

2. Ավագ դպրոցն ավարտող շրջանավարտը «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայից պետք է՝ 

ա. Գիտելիքներ   ունենա. ……….

բ. Կարողություններ և հմտություններ……..

գ. Արժեքային համակարգ……..

10-րդ դաս. / 102 ժամ/

Գիտելիքների Հիմունքներ /6ժամ/ ……….

Մարմնամարզական վարժություններ /24ժամ/ ………..

աթլետիկական վարժություններ/26 ժամ/………

Մարզախաղեր /26ժամ/……

11-րդ դաս. /102 ժամ/

12-րդ դաս. /102 ժամ/

Սեպտեմբերի 22-ին ժամը 17.00-19.00 առկա

1-ին տեսական պարապմունք

Հրապարակել բլոգում, կարդալ նյութը  

Հեղինակայինը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում —Ներկայացնում են հեղինակային մանկավարժության հիմնադիր, 

մենթոր Աշոտ Բլեյանը, մանկավարժության լաբորատորիայի ղեկավար

 Մարգարիտ Սարգսյանը 

2-րդ գործնական պարապմունք

Սեպտեմբերի 17-ին ժամը 17.00-19.00 առկա

Կարդալ, բլոգում հրապարակել, գրավոր վերլուծել տվյալ հոդվածները

Երբ ես եմ կազմում գրականության ծրագրի բովանդակությունը— Հասմիկ Ղազարյան

Իրական ուսուցումը ինքնակրթությունն է, դրա սովորույթը. ցկյանս կրթության մասին ենք խոսում— Աշոտ Բլեյան

3-րդ գործնական պարապմունք

Կյանքի խնդիրները՝ որպես կրթության բովանդակություն. «հայելու» սկզբունքը-Բորիս Բիմ Բադ

Արդյո՞ք ես 21-րդ դարի ուսուցիչ եմ- Յուրա Գանջալյան

Դասավանդվող առարկան և ուսումնական բնագավառը՝ ըստ հանրակրթական պետական չափորոշչի

Գործնական պարապմունք 4 ժամ /0,5 կրեդիտ/

1-ին գործնական պարապմունք

Սեպտեմբերի 13-ին, նամակագրական կապը էլեկտրոնային փոստի միջոցով

Կարդալ Հանրակրթության պետական չափորոշիչը, քննարկել

2-րդ գործնական պարապմունք

Կարդալ հեղինակային կրթական ծրագրի ուսումնական պլաններ բաժինը, նշումներ կատարել, համապատասխանություն, առանձնահատկություններ

3-րդ գործնական պարապմունք

Ծանոթանալ հեղինակային ծրագրի «Ֆիզիկական կրթություն և անվտանգ կենսագործունեություն» բնագավառի կազմակերպման կարգին, գրել դիտարկումներ

Categories: Ատեստավորման համար վերապատրաստում | Թողնել մեկնաբանություն

Գրառումների նավարկումը

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: